Nalezeno 13 heslových statí.

fluorofosforečnan

, -u m. (6. j. -u) miner. f. vápenatý přírodní fosforečnan vápenatý s fluórem n. s chlórem n. s hydr…

fosfor

, -u m. (z řec. zákl.) chem. nekovový prvek vyskytující se v několika formách, zn. P: bílý f. prudce…

fosforečnan

, -u m. (6. j. -u) chem. sůl kyseliny fosforečné; fosfát: f. vápenatý součást apatitu a fosforitu

fosforečnodraselný

příd. obsahující fosforečnan draselný: zeměd. f-é hnojivo

fosforečný

příd. 1. obsahující fosfor: f-á hnojiva fosfátová 2. chem. označující sloučeniny pětimocného fosforu…

fosforescence

, -e ž. (z řec. zákl.) fyz. studené světelné záření (světélkování někt. hmot), kt. trvá něj. dobu i …

fosforeskovati

(*fosforisovati [-zo-], *fosforizovati, *fosforovati) ned. 1. světélkovat i po zániku budicího zářen…

fosforit

, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) miner. nerostný fosforečnan vápenatý

fosforný

příd. 1. chem. označující sloučeniny jednomocného fosforu: kyselina f-á 2. bás. světélkující, leskno…

fosforovati

v. fosforeskovati

fosforový

příd. k fosfor: f-é hlavičky zápalek; f-é těsto (k přípravě jedovatých návnad); f-é bomby; f-é světl…

metafosforečný

příd. chem. kyselina m-á kyselina fosforečná chudší vodou

pyrofosforečnan

, -u m. (6. j. -u) chem. sůl kyseliny pyrofosforečné; pyrofosforečný příd. chem. kyselina p-á čtyřsy…