francium, -ia s. chem. uměle připravený radioaktivní prvek ze skupiny alkalických kovů, zn. Fr (nazv. podle Francie)