fregata, -y ž. (z it.) menší válečná loď (původně trojstěžňová plachetnice): děla f-y; pancéřová f.; fregatní příd.: f. kapitán