futurum [-tú-], -ra s. (z lat.) 1. jaz. slovesný čas vyjadřující, že děj teprve nastane; čas budoucí; soustava tvarů i jednotlivý tvar budoucího času: tvary f-a; opisné f. *2. budoucnost (K. J. Ben.)