Nalezeno 18 heslových statí.

extragalaktický

[-ty-] příd. hvězd. mimogalaktický

gala

neskl. s. hovor. (ze špan. driv. arab.) slavnostní, sváteční vystrojení: jezdci odění v g. (Jir.); č…

galaktický

v. galaxie

galaktometr

, -u m. (z řec. zákl.) potrav. přístroj k měření hustoty mléka; mléčný hustoměr

galaktosa

[-óza], galaktóza, -y ž. (z řec. zákl.) chem. jeden z cukrů obsažený v cukru mléčném

galaktoskop

, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) potrav. přístroj k zjišťování jakosti mléka

galalit

, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) umělá rohovina vyráběná z kaseinu a užívaná k výrobě knoflíků, hře…

galantérie

, -e ž. (z fr.) †1. galantní jednání (mužů ve styku s ženami), galantní pozornost, galantnost, dvorn…

galanterník

, -a m. (6. mn. -cích) (dř.) obchodník s galanterním zbožím

†galanthomme

[-tom] (ps. též galanthom, galantom), -ma m. (z fr.) muž uhlazeného chování, dvorný společník: prohl…

galantina

[-tý-], -y ž. (z fr.) kuch. jemný pokrm z mletého masa (s přísadou vína, lanýžů aj.)

galantní

příd. (z fr.) 1. pozorný, úslužný, uhlazený ve společenském styku s ženami; dvorný: šedivý g. pán; g…

galantnost

, -i ž. galantní chování k ženám; jeho projev; dvornost: byl g. sama; poklonil se se starodávnou g-í…

galaty

, -lat, galety, -let ž. pomn. (z pol. driv. rom.) nář. kalhoty; zdrob. galatky, -tek ž. pomn. (R. …

galaxie

, -e ž. (z řec. zákl.) hvězd. soustava mnoha miliard hvězd; G. Mléčná dráha (galaxie, k níž patří na…

mimogalaktický

[-ty-] příd. hvězd. m-á mlhovina jsoucí mimo soustavu Mléčné dráhy; extragalaktický

negalantní

příd. postrádající galantnosti, neuhlazený, neúslužný k ženám: n. tanečník společník; n. poznámka; →…

supergalaxie

, -e ž. hvězd. velká skupina, hnízdo galaxií; supergalaktický [-ty-] příd.: s-é soustavy