Nalezeno 21 heslových statí.

antropogenese

[-ze], antropogeneze, -e ž. věda o původu člověka; antropogenetický [-ty-] příd.

biogenese

[-ze], biogeneze, -e ž. biol. vznik a vývoj živých organismů; biogenetický [-ty-] příd.: b. zákon po…

diagenese

[dy-ze], diageneze, -e ž. (z řec. zákl.) geol. přeměna usazeniny v pevný kámen, zpevnění sedimentu;

epigenese

[-ze], epigeneze, -e ž. (z řec. zákl.) 1. biol. teorie o postupném vytváření jednotlivých částí indi…

etnogenese

[-ze], etnogeneze, -e ž. vznik, vytváření národa; etnogenetický [-ty-] příd.: e-á nauka; etnogenní p…

fylogenese

[-ze], fylogeneze, -e ž. (z řec. zákl.) biol. historický vývoj živých bytostí od jednodušších k slož…

genetický

[-ty-] příd. kniž. ke geneze; týkající se původu, vzniku: g-á souvislost; g. výklad; g-á metoda; g-á…

histogenese

[-ze], histogeneze, -e ž. biol. nauka sledující a vyšetřující tkáně těla živočišného a rostlinného, …

monofylogenese

[-ze], monofylogeneze, -e ž. biol. vývoj urč. skupiny organismů (rostlin, zvířat n. lidstva) z jedno…

ontogenese

[-ze], ontogeneze, -e ž. (z řec. zákl.) biol. vývoj jedince od zárodku až do zániku; -genetický [-ty…

organogenese

[-ze], organogeneze, -e ž. biol. vznik a vývoj orgánů skládajících tělo živé bytosti; organogenetick…

orogenese

[-ze], orogeneze, -e ž. geol., zeměp. vznik horstev, horotvorný pochod; orogenetický [-ty-] příd. ho…

pangenese

[-ze], pangeneze, -e ž. biol. hypotéza (Darwinova) vykládající dědičnost existencí pangenů; -genetic…

paragenese

[-ze], parageneze, -e ž. (z řec.) miner. způsob společného výskytu minerálu v přírodě s j. minerály;…

parthenogenese

[-tche-ze], partenogeneze, -e ž. (z řec.) biol. vývoj buňky vaječné v nové individuum bez oplození p…

patogenese

[-ze], patogeneze, -e ž. med. vývoj choroby, průběh chorobných změn; patogenetický [-ty-] příd.: p. …

pedogenese

[-ze], pedogeneze, -e ž. geol. vznik a vývoj půdy z horniny; pedogenetický [-ty-] příd.

polyfylogenese

[-ze], polyfylogeneze, -e ž. biol. vývoj urč. skupiny organismů z několika základů, z několika předk…

polygenese

[-ze], polygeneze, -e ž. biol. polyfylogeneze; polygenetický [-ty-] příd.: p. vývoj

psychogenese

[-ze], psychogeneze, -e ž. psych. vznik a vývoj duševna, zejm. z fylogenetického hlediska; ped. nauk…

syngenese

[-ze], syngeneze, -e ž. (z řec.) zř. kniž. současný vznik; miner. současný vznik nerostů; syngenetic…