Nalezeno 7 heslových statí.

agramatický

[-ty-] příd. (z řec. zákl.) nepřihlížející ke gramatice; nemající smysl pro gramatiku: a. výklad; a.…

diagram

[dy-], -u m. (6. j. -u) (z řec.) grafické (geometrické) znázornění průběhu něj. procesu, nejč. soust…

epigramatický

[-ty-] příd. mající ráz epigramu, tvořený n. tvořící v duchu epigramů: e-é verše, šlehy; e. sloh;

gramatický

[-ty-] příd. ke gramatika (zprav. ve význ. 1, 2); mluvnický: g-é pojednání; g-á chyba; jaz. g. význa…

mladogramatický

[-ty-] příd. jaz. m-á škola významný směr historickosrovnávací jazykovědy v 2. pol. 19. stol.; mlado…

negramatický

příd. jaz. řidč. n-á věta bez normální gramatické stavby (např. citoslovečná)

program

, -u m. (6. j. -u) (z řec.) 1. předem stanovený sled náplně něj. slavnosti, zábavy konané za účasti …