hotový příd. (po sponě zprav. v tvaru jmenném hotov, hotova, hotovo) 1. dokončený, provedený ap.: h. dům, nábytek; boty budou zítra h-y; povídka je h-a dopsána; už je to h-o; h. výrobek určený k odbytu; koupit si h. oblek nešitý na míru, konfekční, vstát k h-é kávě uvařené, převzít h. státní aparát zorganizovaný, v chodu, to je h-á věc to je rozhodnuto, provedeno n. téměř jisté; postavit někoho před h-ou věc rozhodnutou, skončenou záležitost, do níž není už možno zasahovat, neštěstí bylo h-o stalo se: ob. to je h-é ujednáno: s chutí (chutě) do toho a půl (díla) je h-o (přísloví) 2. být hotov (s čím, s kým) mít něco uděláno, dokončeno: nemůže být s žádnou prací včas h-v; tím jsme s prohlídkou h-i; být (se vším) hned h-v pracovat rychle, často expr. rychle, až ukvapeně všecko řešit, ukvapeně se rozhodovat; být s někým hned h-v rychle s někým něco vyřídit, zprav. expr. rychle, rázně jej odbýt ap.: tím jsem s tebou h-v, zprav. expr. už nebudu s tebou jednat, přerušuji s tebou styky, ob. expr. jsem s majetkem h-v na mizině, být (úplně) h-v (se silami, s nervy) být fyzicky, nervově vyčerpán 3. vyspělý, vyzrálý, vyrovnaný; ucelený: z obou tehdejších dětí jsou dnes již dospělí, h-í lidé; h. umělec; h. sportovec; – nebyly to ledajaké čmáranice, ale h-é kresby; mít h-é úsudky 4. (k čemu) připravený, pohotový, odhodlaný, nakloněný, ochotný: rukopis h. k tisku; být h-v na cestu, k činu, k boji; h. k službám; být h-v někomu pomoci, poradit; je h-v trpět za své přesvědčení 5. ob. úplný, učiněný, skutečný: vězňům se stalo jídlo h-m obřadem; nacisté u nás zanechali h-ou spoušť; byla statná, ale v tanci h-é pírko 6. zprav. ve spoj. h-é peníze jsoucí po ruce, kterých lze ihned použít; hotovost 4: dávat do hospodářství h-é peníze; nezanechal h-ch peněz; použít h-ého kapitálu; sleva při h-ém placení v hotových penězích (ne na splátky ap.); zpodst. †hotovo, -a s. ve spoj. na h-ě v hotových penězích: byl bohatec, statků měl dost, ale na h-ě peněz nebylo (Wint.); zpodst. hotové, -ho s. ob. 1. zprav. ve spoj. vzít, žít z h-ho z našetřeného kapitálu ap. 2. něco již dokončeného, provedeného: zprav. ve spoj. přijít k h-mu tj. k jídlu již připravenému, přen. nabýt něčeho bez námahy, bez obtíží, bez vlastní zásluhy a úsilí, zpodst. hotové, -ých m. mn. ob. hotové peníze: kupovat za h. ne na dluh n. na splátky: platit h-ými; přísl. hotově v. t.