hydrofobie, -e ž. med. odpor k vodě (např. jako příznak při vzteklině); chem. neschopnost látek zadržovat vodu a rozpouštět se v ní (op. hydrofilie); hydrofobní příd.: chem. h. látky