isotop, izotop, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) fyz., chem. i-y atomy téhož prvku lišící se jen svou hmotou, avšak mající stejné chemické vlastnosti; radioaktivní i.; i. uranu; isotopie, -e ž. chem. jev záležící v tom, že se atomy téhož prvku liší svou hmotou; isotopický, isotopový příd.: chem. i. efekt způsobený přítomností různých izotopů téhož prvku; i-á laboratoř pro práci s izotopy