jehličnatý, řidč. a bás. jehličný (*jehličí, Něm.) příd. mající jehlice, jehličí: j. strom (např. smrk, jedle, borovice); j. les; j-é koupele z jehličin; j-é silice; j-á vůně (Rok.); j-é pně (Čech)