kadmium, -ia s. (z řec. zákl.) 1. chem. stříbrolesklý kov zn. Cd 2. kadmiová žluť; kadmiový příd.: k-é rudy; zbož. k-á žluť barva obsahující sirník kademnatý; k-é barvivo