kalifornium [-ny-], -ia s. chem. transuranový prvek zn. Cf (nazv. podle kalifornské university v USA)