kapacita, -y ž. (z lat.) 1. schopnost něco obsáhnout, pojmout: k. plic; lodní k.; zvýšit k-u nemocnice o padesát lůžek; elektr. schopnost jímat elektřinu: k. kondenzátoru 2. schopnost něco vykonat, výkonnost, nejvyšší stupeň výkonnosti: k. strojů, výrobního zařízení 3. hovor. vynikající odborník, znalec, znatel: světová k. v oboru strojírenství; u jeho lože se shromáždily všechny lékařské k-y 4. publ. (často mn.) výrobní možnosti: výstavba potřebných k-t; využívat výrobních k-t; dosavadní k-y nepostačují; kapacitní příd.: elektr. k. dělič, můstek; k. reaktance; k. zatížení sítě; přísl. kapacitně: výroba těchto přístrojů je k. omezena