kos, -a m. 1. černý n. černohnědý zpěvný pták: hvízdání, zpěv kosa; zool. podrod Merula: k. černý 2. expr. výtečník, chlapík: dokázal mnoho, je to k.; je k. na práci; je v řemesle k.; ten Vladimír, to je k.! (Havl.); expr. zdrob. kosáček, kosíček, -čka (mn. 1. -čci, -čkové, 6. -čcích), kosík, -a (6. mn. -cích) m.