lithium [líty-], -ia s. (z řec. zákl.) chem. prvek ze skupiny alkalických kovů, zn. Li