Nalezeno 4 heslových statí.

feromolybden

[-dén], ferro-, -u m. (6. j. -u) hut. slitina železa s molybdenem

molybden

[-dén i -den], -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) chem. kovový, těžko tavitelný prvek, zn. Mo; molybden…

molybdenan

, -u m. (6. j. -u) chem. sůl kyseliny molybdenové: m. amonný

molybdenit

[-nyt], -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) miner. leštěnec molybdenový; molybdenitový příd.