Nalezeno 7 heslových statí.

niob

[ny-], -u m. (6. j. -u), niobium, -ia s. chem. kovový prvek, blízký tantalu, užívaný jako přísada do…

niobát

[ny-], -u m. (6. j. -u) chem. niobičnan

niobičitý

[ny-] příd. chem. označující sloučeniny čtyřmocného niobu

niobičnan

[ny-], -u m. (6. j. -u) chem. sůl kyseliny niobičné; niobát

niobičný

[ny-] příd. chem. označující sloučeniny pětimocného niobu

niobit

[ny-], -u m. (6. j. -u) miner. nerostný kysličník, jehož jednou z hlavních složek je niob

niobium

v. niob