protaktinium [-týny-], -ia s. chem. jeden z radioaktivních prvků, zn. Pa