radium [rády-], rádium, -ia s. (z lat.) chem. radioaktivní prvek zn. Ra; radiový, rádiový v. t.