síra, -y ž. chem. nekovový prvek žluté barvy zn. S, užívaný v chem. průmyslu, potravinářství, lékařství aj.: květ žlutý jako s.; přen. dštít na někoho oheňa síru (L. Steh.) prudce útočit slovy, zlořečit