sekunda, -y ž. (z lat.) 1. jednotka času (zn. s): vteřina: minuta má šedesát sekund; hvězd. 86 400. díl středního dne slunečního 2. hud. druhý stupeň diatonické stupnice; interval mezi dvěma sousedními tóny stupnice: velká, malá s. 3. škol. (dř.) druhá třída střední školy: chodit do s-y 4. (podle staré klasifikační stupnice) nedostatečná: dostat s-u (Pfleg.); sekundový příd. k 1, 2: s-á ručička vteřinová; tech. s-é kyvadlo, počitadlo; – hud. s. interval