selen [-lén], -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) chem. nekovový prvek, chem. vlastnostmi podobný síře, užívaný zejm. v elektrotechnice, zn. Se; selenový příd.: elektr. s. článek, usměrňovač