Nalezeno 44 heslových statí.

stříbro

, -a s. (6. j. -ře) 1. drahý, bělavě zbarvený lesklý kov; výrobek z něho: zlato a s.; pohár z ryzího…

stříbro-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova stříbro, stříbrný, a to 1. jako s j…

*stříbrobarevný

příd. mající barvu jako stříbro, stříbrný 3: perly s-é (Ner.)

stříbrobílý

příd. řidč. bílý do stříbrna: s-á záře (Kun.); s-é kadeře starcovy (Jir.)

*stříbrobledý

příd. kniž. a bás. bledý jako stříbro: s-á mléčná dráha (Zey.)

*stříbrobradý

příd. kniž. mající stříbrnou, šedivou bradu: s-í hlídači (Vrchl.)

stříbrohlas

, -u m. (6. j. -e, řidč. -u) řidč. kniž. a bás. hlas znějící čistě, jasně jako stříbro (ve význ. 1):…

stříbrohlav

, -u m. (6. j. -u) brokát se stříbrnými vlákny: odít někoho s-em (Zey.); †stříbrohlavový (*-hlavý I

*stříbrohlavý

II příd. kniž. a bás. mající hlavu stříbrnou, šedivou n. světlou, lesklou jako stříbro: s. stařec; h…

*stříbrohnědý

příd. hnědý do stříbrna: s. klobouček (R. Svob.)

*stříbrohřívek

, -vka m. (mn. 1. -vci, -vkové, 6. -vcích) expr. kůň se světlou, lesklou hřívou jako stříbro (Něm.)

stříbrojas

, -u m. (6. j. -u, -e) kniž. a bás. jas připomínající stříbro (ve význ. 1): moře s. (Vrchl.); přen.

*stříbrokvětý

příd. kniž. a bás.: lotosu s-á koruna (Vrchl.)

stříbrolesk

, -u m. (6. mn. -cích) řidč. kniž. a bás. stříbrný, stříbřitý lesk: s. luny (Krásn.); stříbrolesklý

*stříbrolící

příd. bás.: s. luna (Čech)

*stříbrolistý

příd. kniž. a bás.: s-é olivy (Mach.)

*stříbrolunný

příd. bás. osvětlený stříbrnou (ve význ. 3) lunou: noc s-á (Mácha)

*stříbromechý

příd. bás. porostlý stříbrným mechem: střecha s-á (Nezv.)

stříbromodrý

příd. řidč. modrý do stříbrna: s. brokát; s-á obloha (R. Svob.)

*stříbronohý

příd. bás.: s-é mořské žínky (Vrchl.)

stříbronosný

příd. kniž. obsahující, poskytující stříbro: s-á Mže; geol. s-á ruda; s. galenit

stříbropásek

, -ska m. (mn. 1. -sci, -skové, 6. -scích) druh perleťovce se stříbrnými skvrnami na křídlech; perle…

stříbropěnný

příd. kniž. a bás. pěnící se stříbrně, leskle: s-á Vltava; s-é proudy (Něm.); podst. stříbropěnnos…

*stříbroperý

příd. bás. mající stříbrné, světlé, lesklé peří: s. racek (Heyd.)

*stříbrořasný

, *stříbrořásný příd. bás. vytvářející, připomínající stříbrné, stříbřité řasy: s-asný oblak (Quis);…

*stříbrosivý

příd. sivý do stříbrna: vlna s-á (Čech)

stříbroskvělý

, stříbroskvoucí příd. zast. kniž. a bás. jasně, do stříbrna se skvící: s-lá říza (Čech); s-lé skrán…

stříbrostrunný

příd. řidč. bás. mající struny znějící čistě, jasně jako stříbro: loutna s-á (Zey.)

stříbrosvit

, -u m. (6. j. -u) bás. stříbrný, stříbřitý svit: bledé luny s. (Arb.); *stříbrosvitný příd.: s-á ve…

stříbrošedý

, řidč. stříbrošedivý příd. šedý, šedivý do stříbrna: s-í holubi; s. jednoplošník; s. brokát; přís…

*stříbrošero

, -a s. kniž. a bás. šero zbarvené do stříbrna: v s-u leskla se hladina jezera (Arb.); příd. *stříbr…

stříbrotepec

, -pce m. kovotepec vytepávající stříbro; stříbrotepecký příd.: s-é kladívko, stříbrotepectví, s.…

stříbrotkaný

příd. kniž. protkávaný stříbrem: s. závoj (Zey.); přen. s-á mlha (Jir.)

stříbrotok

, -u m. (6. mn. -cích) bás. tok lesknoucí se jako stříbro (Mácha, Vrchl.); stříbrotoký příd.: s-á Vl…

*stříbrotřpytný

příd. bás. třpytící se jako stříbro: s. závoj (Zey.)

*stříbrovavřínový

příd.: s. věnec (Koll.) s postříbřeným vavřínem

stříbrovlasý

příd. řidč. kniž. šedovlasý, bělovlasý: s. kmet (Arb.); *stříbrovlasec (Třeb.), -sce, *stříbrovlásek…

stříbrovlnný

příd. řidč. bás. mající lesklé, do stříbrna zbarvené vlny: s-á modř (Maj.)

*stříbrovousý

příd. kniž. šedovousý, bělovousý: s. pán (Čech)

stříbrozelený

příd. řidč. zelený do stříbrna: s-á jezerní hladina

stříbrozlatý

příd. řidč. zlatý do stříbrna: vlny s-é (Vrchl.); s-á přadena (Pech.); přísl. stříbrozlatě: s. se …

stříbrozvonek

, -nku m. (6. mn. -ncích) zast. bás. zvonek znějící jako stříbro: s-ů znění (Tyl)

stříbrozvuk

, -u m. (6. mn. -cích) kniž. a bás. zvuk znějící čistě, jasně jako stříbro: s. harfy (Zey.); s. hlas…

stříbrožlutý

příd. řidč. žlutý do stříbrna: s-é krajky mračen (V. Mrš.)