synapse, -e ž. (z řec.) fyziol. spojení mezi nervovými buňkami; zápoj nervový