technecium [-né-], -ia s. (z řec. zákl.) chem. radioaktivní prvek s velmi dlouhým poločasem, zn. Tc