terbium, -ia s. chem. prvek ze skupiny vzácných zemin, zn. Tb (nazv. podle švéd. naleziště Ytterby); terbiový příd.