torium, thorium, -ia s. chem. přirozeně radioaktivní prvek zn. Th (nazv. podle Thora, boha hromu v severské mytol.); toriový, thoriový příd.: chem., jad. fyz. t-á řada (rozpadová); t-á emanace