tulium [tú-], thulium, -ia s. chem. prvek ze skupiny vzácných zemin, zn. Tm (nazv. podle bájeslovného ostrova Ultima Thule); tuliový, thuliový příd.