tisíciletí (*tisícletí Suš., Vrchl.), s. období tisíce let; milénium: první t. našeho letopočtu; minulá t.; přetrvat t.; expr. zdrob. *tisíciletíčko, -a s. (Ner.); tisíciletý (*tisícletý Vrba) příd.: t-é dějiny; t-á poroba; t-é výsady; t-á říše