vápník, -u m. (6. j. -u) chem. prvek ze skupiny alkalických zemin, zn. Ca; kalcium