vanad [-ná-], -u m. (6. j. -u), vanadium [-ády-], -ia s. chem. těžký kovový stříbřitě lesklý prvek, používaný zvl. k zušlechťování slitin, zn. V (nazv. podle švéd. bohyně Vanadis); vanadový, vanadiový příd.: hut. v-á ruda, ocel