xenon [-ón], -u m. (6. j. -u) (z řec.) chem. prvek ze skupiny vzácných plynů, zn. Xe; xenonový příd.: elektr. x-á výbojka plněná xenonem