zinek, -nku m. (z něm.) chem. bělavý kovový prvek zn. Zn; zinkový v. t.