zirkonium [-óny-], -ia s. (z lat. driv. arab.) chem. vzácný kovový prvek zn. Zr; zirkoniový příd.: geol. z-é rudy