zvrhlý příd. 1. takový, kt. byl zvržen (ve význ. 1) n. se zvrhl (ve význ. 1, 2): z-á loďka převrácená; – bot. jetel z. 2. nepřirozený 1, zrůdný, zvrácený 2: z. vkus, z-á buržoazní ideologie; z-é umění 3. mravně zkažený; úchylný 2, zrůdný, perverzní, zvrácený 3: z. člověk; uvažoval, jak je svět z.; přísl. k 2, 3 zvrhle: z. žít; podst. zvrhlost v. t.