účastniti se ned., zř. dok. (3. mn. -í) (čeho; na čem; řidč. při čem) mít účast (ve význ. 1) na něčem: ú. se schůze, zájezdu; ú. se živě hovoru; ú. se na vypracování plánu podílet se; ú. se při záchranných pracích ○ předp. z- se; nás. účastnívati se