úloha, -y ž. 1. řidč. úkol 1: mít těžkou ú-u povinnost, poslání 2. úkol 2, funkce 2, 3: vykonávat ú-u prostředníka; významná ú. v politickém životě; vedoucí ú. strany 3. úkol 3: psát ú-u; domácí ú.; sbírka úloh z matematiky 4. divadelní postava; role II 1: malá ú.; komická ú.; obsazení ženských úloh; hrát hlavní ú-u (čast. roli), přen. mít velký význam; ust. spoj. to nehraje žádnou ú-u je bezvýznamné 5. problém k řešení: šach. skladba, v kt. se dociluje matu v urč. omezeném počtu tahů; mat. výpočet n. konstrukce požadovaných neznámých prvků z daných prvků a podmínek; expr. zdrob. úložka, -y ž.: drobná ú. ve hře