úvodní příd. 1. (též zř. a zast. úvodný Pujman, Wint. aj.) k úvod 1: ú. slova; ú. kapitola první; ú. projev zahajovací; ú. takty skladby; poněk. zast. ú. článek (Havl., Herrm. aj.) úvodník; zast. ú. znamínka (Ner. aj.) uvozovací, uvozovky; stav. ú. projekt základní souborné řešení celé stavby; horn. ú. dílo sloužící k otevření ložiska a ke spojení dolu s povrchem; řidč. ú. větry čerstvé 3; řidč. ú. chodba, jáma vtažná 2. souvisící s úvodem (ve význ. 4): ú. obřad (Her.) úvod 4; ú. hody (Her.); ú. plachta (Č. lid) úvodnice 2; přísl. *úvodně úvodem (Ner.)