část, -i ž. (mn. 1., 4., 5. -i, 3. -em, 6. -ech, 7. -mi) díl, úsek, kus (op. celek): dělit na dvě, tři,... části; č. města; č. domu; přední č. chodidla; upadnout na zadní č. těla zadnici; nepatrná, malá, mizivá, velká, značná, valná č. obyvatelstva; práce z větší, valné, největší části již zastarala většinou, převážně; splácet dluh po částech; psal o větší č. peněžitou (zast.) částku, obnos; technická č. věci stránka; zdrob. částka v. t., částečka v. t.