částice, -e ž. 1. drobný díl, menší část; částka: drobné č. hmoty; č. prachu; č. velkého příboje vln součást; jedna z četných částic stroje se porouchala součástek 2. jaz. neohebné slovo mluvnického významu, které uvozuje samostatnou větu a naznačuje její druh (např. kéž, nechť)