časopis, -u m. (6. j. -e, -u) tisk vycházející v pravidelných (týdenních, měsíčních ap.) lhůtách a obsahující zprávy a články: politický, hospodářský, závodní, literární, kritický, humoristický, odborný, vědecký, sportovní, obrázkový, módní č.; Časopis Českého musea; Časopis pro moderní filologii; číst svůj denní č. noviny; expr. zdrob. časopejsek, časopisek, -sku m. (6. mn. -scích) zprav. hanl. n. žert. podřadnější, bezvýznamný n. milý časopis: krajinský č.; pokoutní č.; ubohý časopejsek; expr. zdrob. časopiseček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách): neslaný, nemastný č.; časopisecký příd. týkající se časopisu n. časopisů, v časopisech obvyklý: č. článek, otisk; č-á zpráva, práce, stať; přísl. časopisecky: publikovat něco č. v časopisech; časopisectví, s. *1. psaní časopisu, časopisů: romanopisectví, veršování, č. 2. časopisy: rozmach českého č.; †časopisectvo, -a s. časopisy: statistika pařížského č-a (Ner.); *časopisný *časopisní příd. k časopis: obálka knižní a č-á; články č-í (Ner.); přísl. *časopisně: uveřejnit knižně i č.; časopisový příd. k časopis: literatura knižní a č-á; č-á soutěž