červen, -vna m. (6. j. -u) šestý měsíc kalendářního roku: 21. června začíná léto; slunný, deštivý č.