žena, -y ž. 1. dospělá osoba ženského pohlaví (op. muž 1): drobná, korpulentní ž.; mladá, vdaná ž.; povídavá ž.; jsem jen slabá ž.; ž. – kamarád; rozhlas pro ženy; emancipace žen; Svaz, Výbor čs. žen, (dř.) Rada čs. žen; Mezinárodní den žen 8. březen; hadí ž. (v cirkuse) artistka s velmi pružnými pohyby; divá, lesní ž. bájná bytost; zast. povětrná ž. (Kapl.) nevěstka; morová ž. (Erb., Ner.) zosobněná smrt morem 2. osoba ženského pohlaví, kt. je provdána n. prožila pohlavní styk (op. panna 2, 3): ženy a dívky; přes noc se stala ženou 3. osoba ženského pohlaví najímaná k urč. práci: vzít si ženu na úklid; najatá ž. (Jir.) 4. manželka: vzal si ji za ženu; pečovat o ženu a děti; dobrá ž.; expr. zdrob. žínka, ženka v. t., ženička v. t., ženuška v. t., *ženulinka (Neff), -y ž.