údaj, -e m. jednotlivá skutečnost v něj. oznámení, udání, zprávě: číselné, věcné ú-e; opírat se o oficiální ú.; statistické ú-e o počtu obyvatel data 2; opatřit si podrobné ú-e o nové metodě informace; osobní ú-e osobní data, personálie; tech. technické ú-e motoru; vstupní, výstupní ú-e počítače