úzký příd. (2. st. užší) 1. mající malý rozměr na šířku (ve význ. 1), zmenšený do šířky (op. široký 1): ú. pruh; ú-á stužka; moderní ú-é nohavice; sešit s ú-mi řádky; ú-á ulice; dlouhá, ú-á chodba; ú-á štěrbina; ú-é rty; film. ú. film v šířce 8, 9, 5 a 16 mm; žel. ú. rozchod kolejí užší než normální; zeměd. setí do ú-ch řádků; publ. ú. profil nedostačující kapacita výroby urč. produktu; nedostatkový výrobek, zboží; jaz. zast. u-á samohláska zavřená 2. těsně obepínající, obkličující, stahující, svírající; těsný 1 (op. volný): ú-é rukávy; boty jsou mi ve špičce ú-é; sukně ú-á přes boky; vojáci sevřeli město v ú-ém kruhu 3. kniž. mající malý rozsah (ve význ. 1), málo prostranný, neposkytující dostatek místa, těsný 3: ú. dům (zř., Zey.); zprav. přen. svět náš ú. jest a malý (Vrchl.); řidč. vyjít z ú-ch poměrů (Pujm.) stísněných; cítil ú-ou, děsivou náladu (Svob.) tísnivou 4. mající malý, omezený rozsah (ve význ. 2): ú-á specializace; ú-é pojetí kultury; v užším slova smyslu; expr. ú-é, sobecké zájmy; hanl. mít ú. duševní obzor omezený 5. často užší omezený jen na vymezený, menší počet účastníků (z urč. okruhu): užší výbor; ú. okruh nejdůvěrnějších přátel; slavit svatbu v ú-ém kruhu rodinném; postoupit do užší volby, soutěže 6. vyznačující se blízkým vzájemným vztahem, velmi blízký (ve význ. 2); těsný 4: ú-á spolupráce; být v ú-é souvislosti; být s někým v ú-ch stycích důvěrných, přátelských; ú-é přátelství (Zey.); zpodst. úzko v. t.; úzké, -ých m. mn. jen v ust. spoj. být v ú-ch v tísnivé situaci, nevědět jak dál: hnát někoho do ú-ch; přísl. k 1, 2, 4, 6 úzce (2. st. úže, úžeji): ú. sevřené rty; – v plášť zahalil se úže (Vrchl.); – ú. vymezený úkol; ú. specializovaný odborník; ú. sobecké cíle omezeně; – ú. spolupracovat; to spolu ú. souvisí těsně; úzko v. t.; podst. úzkost v. t.