Československo, -a s. stát ve střední Evropě obývaný Čechy a Slováky; Československá republika: Komunistická strana Č-a; československý příd. týkající se Československa n. Čechů a Slováků (zkr. čs. v. t.): č. stát, lid; Č-á republika n. Republika č-á; pět korun č-ch (5 Kčs); Č-á akademie věd; Č. červený kříž; Č. rozhlas; Č. svaz mládeže; Č-á strana lidová; Č. výbor obránců míru; Č-á lidová armáda (ale č-á armáda); církev č-á; č. národ dř. v buržoazně nacionalistickém pojetí) domněle jednotný národ Čechů a Slováků; přísl. československy; podst. československost, -i ž.; českoslovenství, s. uvědomění státní jednoty československé; (dř. v buržoazně nacionalistickém pojetí) vyznávání domnělé národní jednoty Čechů a Slováků, takovéto národní vědomí; českoslovenština, -y ž. (dř. v buržoazně nacionalistickém pojetí) jednotný, ve skutečnosti neexistující jazyk Čechů a Slováků ve dvojím spisovném znění, českém a slovenském