čtrnáct (†čtrnácte) čísl. zákl. označuje počet 14: hoši do č-i let (do 14 let); vrátit se za č. dní za dva týdny; expr. trvá ti to č. dní, než... dlouho; čtrnáctkrát čísl. nás. příslovečná; čtrnáctý čísl. řad.: narukoval ve č-ém (roce) roku 1914; čtrnácterý čísl. druh. (o užívání tvarů jmenných v. čtverý) jsoucí ve čtrnácti různých druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve významu čísl. zákl.) čtrnáct: č-eré sukno; č-ero spřežení (Jir.); zpodst. čtrnáctero, -a s. čtrnáct jednotlivin stejného druhu: č. pravidel; čtrnácteronásobný čísl. nás. čtrnáctinásobný; přísl. -násobně; -násobek, -bku m. (6. mn. -bcích) čtrnáctinásobek; čtrnáctina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na čtrnáct stejných dílů; čtrnáctka, -y ž. v. t.