řidič, -e m. (živ.) (řidička, -y ž.) kdo něco řídí (zvl. vozidlo, pohyblivý stroj ap.): ř-i motorových vozidel; ř. tramvaje; ř. jeřábu jeřábník; ř. kombajnu kombajnista; řidč. ř. lokomotivy strojvůdce; zř. císař býval ř-em světa (Mach.); řidič, -e m. (neživ.) přístroj n. zařízení sloužící k řízení něčeho: tech. ř. jízdy (těžních klecí)