Španěl (†Špaňhel Tyl aj., †Španiel Koll. aj., †Španihel Jir. aj.), -a m. (1. mn. -é) (Španělka, †Španielka Jg., -y ž.) příslušník národa obývajícího Španělsko; španěl (dř. ps. též spaniel), -a m. (1. mn. -i, -ové) skupina plemen menších loveckých psů; španělka, -y ž. (2. mn. -lek) 1. (též †špaňhelka Štěp., †španielka Čel., †španihelka Jir. aj.) hůlka ze španělského rákosu; (dř.) vycházková hůlka vůbec: lehká š.; š. se stříbrným kováním 2. řidč. hovor. španělská chřipka: řádila š. (Wolk.); Španělsko v. t.; španělský v. t.